Ostrzeżenie prawne

Dane Odpowiedzialnego

W tej przestrzeni użytkownik będzie mógł znaleźć wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi, które określają relacje między użytkownikami a mną jako osobą odpowiedzialną za tę stronę. Jako użytkownik ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji.

Jako odpowiedzialni za tę stronę, przyjmujemy zobowiązanie do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełnymi gwarancjami oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymagań, które regulują gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych moich użytkowników.

Niniejsza strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, znanym jako opracowanie rozporządzenia LOPD. Jest również zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym oraz usługi handlu elektronicznego (LSSICE lub LSSI).

Ogólne warunki użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych członków tej strony internetowej, w tym udostępnianych w nich treści i usług. Każda osoba, która uzyskuje dostęp do sieci („użytkownik”) wyraża zgodę na podporządkowanie się Warunkom Ogólnym obowiązującym przez cały czas korzystania z portalu.

Dane osobowe, które zbieramy i jak to robimy

Czytaj Polityka prywatności.

Zobowiązania i obowiązki użytkowników

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza nawiązania stosunków handlowych z tą stroną. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego.

Korzystanie z witryny w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie witryny jest zabronione. W odniesieniu do zawartości tej strony zabrania się:

 • Jego powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części, chyba że posiadasz nasze upoważnienie jako prawowity właściciel.
 • Wszelkie naruszenia praw dostawcy lub naszych praw jako prawowitych właścicieli.
 • Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Podczas korzystania ze strony użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom tego samego lub osób trzecich lub które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal lub uniemożliwić jakąkolwiek formę, normalne użytkowanie sieci.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że zabezpieczenia systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego ta strona nie może zagwarantować braku złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) użytkownika lub w jego elektronicznych dokumentach i plikach w nich zawartych, chociaż dokładamy wszelkich niezbędnych środków i odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Reklamy sponsorowane, linki afiliacyjne i reklamy

Ta strona internetowa oferuje użytkownikom treści sponsorowane, reklamy i/lub linki partnerskie.

Wśród podanych linków istnieje możliwość informowania i odwoływania się do produktów i/lub usług i/lub infoproduktów. W tych ostatnich przypadkach wniosek zostanie przekazany stronom trzecim, takim jak:

Informacje, które pojawiają się w tych linkach partnerskich lub wstawionych reklamach, są dostarczane przez samych reklamodawców, więc nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy, które mogą zawierać reklamy, ani nie gwarantujemy w żaden sposób doświadczenia, uczciwości ani odpowiedzialności reklamodawców lub jakość ich produktów.

Ogłoszenia pozostaną publikowane w portalu do czasu ich usunięcia lub zawieszenia przez reklamodawcę lub przez nas, co logicznie nie odpowiada za to, że po usunięciu z ich baz, ogłoszenia nadal będą indeksowane w wyszukiwarkach inny niż ten portal.

Wszelkie stosunki umowne lub pozaumowne, które użytkownik formalizuje z reklamodawcami, podmiotami stowarzyszonymi lub stronami trzecimi, z którymi kontaktuje się za pośrednictwem tego portalu, są rozumiane jako zawarte wyłącznie między użytkownikiem a reklamodawcą i/lub osobą trzecią. Użytkownik wie i akceptuje, że ta strona internetowa działa wyłącznie jako kanał lub medium reklamowe i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku negocjacji, rozmów i/lub stosunków umownych lub pozaumownych z reklamodawcami lub osobami trzecimi, osobami fizycznymi lub prawnymi, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem tego portalu.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe przekazane przez użytkownika tej stronie internetowej mogą być przechowywane lub nie w zautomatyzowanych bazach danych, których własność należy wyłącznie do nas, przy założeniu wszelkich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów o ochronie danych. Komunikacja między użytkownikami a portalem odbywa się bezpiecznym kanałem, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

Platforma rozwiązywania konfliktów

Udostępniamy również użytkownikom platformę rozwiązywania sporów dostarczoną przez Komisję Europejską i dostępną pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Na mocy postanowień art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi Prawa Własności Intelektualnej, powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych w celach wsparcia i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez naszej zgody. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez tę witrynę.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez wyczerpującego charakteru tekst, oprogramowanie, treść (w tym strukturę, wybór, układ i prezentację), podcast, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafiki, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami majątkowymi i prawami Hiszpanii.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że nastąpiło naruszenie jego uzasadnionych praw własności intelektualnej z powodu wprowadzenia określonych treści w sieci, musi powiadomić o tej okoliczności na tej stronie internetowej, wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanego, którego prawa zostały rzekomo naruszone, lub wskazanie przedstawicielstwa, z którym działa w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią inną niż zainteresowana.
 • Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona odpowiada za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu.

Zewnętrzne linki

Strony internetowe zawierają linki do innych własnych stron internetowych i treści, które są własnością stron trzecich, takich jak:

 • Narzędzia
 • Zasoby
 • Treści z innych blogów
 • Linki afiliacyjne

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialność

Nie udziela się żadnej gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez:

 • Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania sieci lub jej usług i treści.
 • Istnienie w treści złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów.
 • Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub sprzeczne z niniejszą informacją prawną.
 • Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom w serwisie.
 • Dostawca w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między tą stroną internetową a użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na niej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom w Badajoz.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub komentarzy dotyczących portalu, prosimy o kontakt.

Ostrzeżenie prawne zostało po raz ostatni zaktualizowane w dniu 23.09.2021 r.