Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy od naszych użytkowników i jak je wykorzystujemy. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszymi warunkami przed podaniem swoich danych osobowych na tej stronie. Osoby powyżej trzynastego roku życia mogą zarejestrować się na https://www.basenywkopywane.pl/ jako użytkownicy bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

W przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły trzynastego roku życia, na przetwarzanie ich danych osobowych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

W żadnym wypadku nie będą zbierane od małoletniego dane dotyczące sytuacji zawodowej, ekonomicznej lub prywatności innych członków rodziny bez jego zgody.

Jeśli masz mniej niż trzynaście lat i uzyskałeś dostęp do tej witryny bez powiadomienia rodziców, nie powinieneś rejestrować się jako użytkownik.

Na tej stronie dane osobowe użytkowników są szanowane i pielęgnowane. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

Staraliśmy się stworzyć bezpieczną i niezawodną przestrzeń, dlatego chcemy podzielić się naszymi zasadami dotyczącymi Twojej prywatności:

 

 • Nigdy nie prosimy o podanie danych osobowych, chyba że jest to naprawdę konieczne do świadczenia wymaganych usług.
 • Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, z wyjątkiem przestrzegania prawa lub wyraźnego upoważnienia.
 • Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celu innym niż wyrażony w niniejszej polityce prywatności.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności może się różnić w zależności od wymagań prawnych lub samoregulacyjnych, dlatego zaleca się, aby użytkownicy odwiedzali ją okresowo. Będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić formularze kontaktowe, w których gromadzone są dane osobowe.

Basenywkopywane.pl/ dostosowała tę stronę do wymogów Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) oraz Dekretu Królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia, znanego jako Rozporządzenie w sprawie rozwoju LOPD. Jest również zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym Usługi i handel elektroniczny (LSSICE lub LSSI).

Odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych

Do celów postanowień wyżej wymienionych ogólnych przepisów o ochronie danych, dane osobowe, które przesyłasz nam za pośrednictwem formularzy internetowych, będą traktowane przez „Użytkowników sieci i subskrybentów”.

W celu przetwarzania danych naszych użytkowników używamy wszystkich metod i środków bezpieczeństwa ustanowionych w obowiązujących przepisach.

Zasady, które będziemy stosować w przypadku Twoich danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, będziemy stosować następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie da

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości:Zawsze będziemy wymagać Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, o których poinformujemy Cię z wyprzedzeniem z absolutną przejrzystością.
 • Zasada minimalizacji danych:Poprosimy tylko o dane, które są absolutnie niezbędne w związku z celami, dla których ich potrzebujemy.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania:Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, w zależności od celu poinformujemy Cię o odpowiednim okresie przechowywania, w przypadku zapisów będę okresowo przeglądać nasze listy i te nieaktywne które nie były używane przez dłuższy czas, wyeliminujemy.
 • Zasada integralności i poufności: Twoje dane będą traktowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i zapewnić ich poufność. Powinieneś wiedzieć, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych moich użytkowników przez osoby trzecie.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzam, pochodzą z:

 • Formularza kontaktowego

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy traktujemy na tej stronie dane osobowe, które nas dotyczą.

Zainteresowane osoby mają prawo do:

 • Poproszenie o dostęp do danych osobowych dotyczących zainteresowanej strony.
 • Poproszenie o jego sprostowanie lub usunięcie.
 • Poproszenie o ograniczenie przetwarzania danych.
 • Odrzucenie przetwarzania.
 • Poproszenie o przeniesienie danych.

Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać sprostowania niedokładnych danych lub w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celach prawnych lub reklamacjach.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowani mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Przestaniemy przetwarzać dane, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony reklamacji. Jako zainteresowana strona masz prawo otrzymać dane osobowe, które Cię dotyczą, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz przesłać je innemu administratorowi danych, gdy:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
 • Dane zostały dostarczone przez osobę zainteresowaną.
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, będziesz mieć prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od administratora do administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Zainteresowane strony będą miały również prawo do skutecznej ochrony sądowej i wniesienia skargi do organu kontrolnego, w tym przypadku do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą, narusza rozporządzenie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy użytkownik łączy się z tą witryną, na przykład w celu skomentowania posta, wysłania wiadomości e-mail do właściciela, zapisania się lub zawarcia umowy, podaje dane osobowe, za które odpowiada ten portal. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie przez nas jego informacji wyłącznie w sposób opisany w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce prywatności.

Na tej stronie istnieją różne systemy przechwytywania danych osobowych i traktuję informacje dostarczone przez zainteresowane osoby w następującym celu dla każdego systemu przechwytywania (formularzy):

 

 • Formularz kontaktowy: Prosimy o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres internetowy, aby odpowiedzieć na wymagania użytkowników sieci. Na przykład możemy wykorzystać te dane, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę i odpowiedzieć na wątpliwości, skargi, komentarze lub wątpliwości, które możesz mieć w związku z informacjami zawartymi w sieci, usługami świadczonymi za pośrednictwem sieci, przetwarzaniem Twoich danych osobowych, pytaniami w odniesieniu do tekstów prawnych zawartych w Internecie, a także wszelkich innych pytań, które możesz mieć, które nie podlegają warunkom umowy. Informujemy, że podane przez Ciebie dane będą znajdować się na serwerach:
 • OVH (nasz dostawca) na terenie UE.

Istnieją inne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Może to obejmować opracowanie narzędzi i algorytmów, które pomagają tej stronie internetowej zagwarantować poufność gromadzonych danych osobowych.
 • Wspieranie i ulepszanie usług oferowanych przez tę witrynę.
 • Zbierane są również inne nieidentyfikujące dane uzyskane za pomocą niektórych plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania tej witryny, które są szczegółowo opisane w polityce plików cookie.

Zgodnie z postanowieniami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD) 2016/679, będziemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych odpowiadających użytkownikom sieci.

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie przekazujemy danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika, ani nie zrobimy tego w przyszłości, osobom trzecim bez uprzedniej zgody. Jednak w niektórych przypadkach może być prowadzona współpraca z innymi profesjonalistami, w takich przypadkach wymagana będzie zgoda użytkowników informujących o tożsamości współpracownika i celu współpracy. Zawsze będzie się to odbywać z zachowaniem najsurowszych standardów bezpieczeństwa.

Uzasadnienie przetwarzania Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: zgoda.

Aby skontaktować się lub zgłosić uwagi na tej stronie, wymagana jest zgoda z niniejszą polityką prywatności.

Przyszła lub komercyjna oferta produktów i usług opiera się na żądanej zgodzie, bez względu czy zgoda zostanie wycofana później, nie zmieni to zrealizowania umowy lub oferty.

Kategoria danych

Przetwarzane kategorie danych to dane identyfikacyjne.

Specjalnie chronione kategorie danych nie są traktowane.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane:

 • Do czasu jego usunięcia przez użytkownika.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Wiele narzędzi, których używamy do zarządzania Twoimi danymi, są wynajmowane przez osoby trzecie.

Aby świadczyć usługi ściśle niezbędne do rozwoju działalności, ta strona internetowa udostępnia dane następującym dostawcom zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności:

Google Analytics: usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych znajdujących się na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z sieci (w tym adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Hosting: OVH z siedzibą we Francji. Traktują dane w celu realizacji usług hostingowych.

Platforma web: Automattic Inc. z siedzibą w USA. Więcej informacji pod adresem: https://pl.wordpress.org (Automattic Inc.). Automattic Inc. przetwarza dane w celu świadczenia dla nas usług platformy internetowej.

Google Adsense: Na tej stronie jestem powiązany z Google, aby wyświetlać reklamy stron trzecich użytkownikom, którzy uzyskują dostęp do tej strony. Podczas współpracy z Google pliki cookie służą do wyświetlania reklam związanych z ostatnimi wyszukiwaniami oraz do wyświetlania bardziej trafnych reklam.

Te rodzaje plików cookie obejmują usługi stron trzecich, takie jak: AdSense, AdWords i Google Analytics. Kiedy odwiedzasz tę stronę, pliki cookie z tych usług są wysyłane do Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google i dowiedz się, w jaki sposób Google korzysta z tych plików cookie.

Możesz użyć ustawień reklam, aby zarządzać wyświetlanymi Ci reklamami Google i wskazać, aby nie wyświetlać reklam na podstawie Twoich zainteresowań. Nawet jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać tego typu reklam, mogą one nadal być wyświetlane w oparciu o takie czynniki, jak ogólna lokalizacja uzyskana na podstawie adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnie i poprzednie wyszukiwania związane z bieżącym wyszukiwaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i możliwości uniemożliwienia tym firmom korzystania z tych informacji, kliknij tutaj.

Przeglądanie

Podczas przeglądania tej witryny mogą być gromadzone dane niemożliwe do zidentyfikowania, które mogą obejmować adresy IP, położenie geograficzne (w przybliżeniu), zapis sposobu korzystania z usług i witryn oraz inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Wśród danych nieidentyfikujących znajdują się również te związane z nawykami przeglądania za pośrednictwem usług stron trzecich. Ta strona korzysta z następujących usług analitycznych innych firm:

 • Google Analytics

Używamy tych informacji do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do zbierania danych demograficznych o mojej bazie użytkowników jako całości.

Sekret i bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, w tym użytkowników, z poszanowaniem ich poufności i wykorzystywania ich zgodnie z ich celem, a także do wywiązywania się z obowiązku ich zapisywania i dostosowywania wszelkich środków w celu uniknięcia zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawniony dostęp, zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów o ochronie danych.

Ta strona internetowa zawiera certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który sprawia, że Twoje dane podróżują w sposób integralny i bezpieczny, to znaczy transmisja danych między serwerem a użytkownikiem sieci, a w odpowiedzi jest w pełni zaszyfrowana.

Ta strona internetowa nie może zagwarantować całkowitej nieprzepuszczalności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez oszukańczy dostęp do nich przez osoby trzecie.

W odniesieniu do poufności przetwarzania zapewnimy, że każda osoba upoważniona przez Twój zespół do przetwarzania danych klientów (w tym personel, współpracownicy i dostawcy) będzie podlegać odpowiedniemu obowiązkowi zachowania poufności (obowiązkiem umownym lub prawnym).

W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem, gdy dowiemy się o tym, bez zbędnej zwłoki powiadomimy o tym Klienta i musimy dostarczyć na czas informacje związane z incydentem związanym z bezpieczeństwem, kiedy zostaniemy o tym poinformowani lub na uzasadnione żądanie Klienta.

Dokładność i prawdziwość danych

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które przesyłasz do sieci, zwalniając nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają w każdym przypadku za dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub subskrypcyjnym.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez nas w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Odwołalność

Wyrażona zgoda, zarówno na przetwarzanie, jak i przekazanie danych zainteresowanych stron, jest w każdej chwili odwołalna poprzez przekazanie jej do nas na warunkach określonych w niniejszej Polityce wykonywania praw ARCO. To cofnięcie w żadnym wypadku nie będzie miało mocy wstecznej.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa, a także praktyk branżowych. W takich przypadkach będziemy informować na tej stronie o wprowadzonych zmianach z wystarczającym czasem aż zostanie ono zaaplikowane.

E-maile komercyjne

Zgodnie z LSSICE, ta strona internetowa nie stosuje praktyk spamowych, więc nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, które nie były wcześniej wymagane lub autoryzowane przez użytkownika.

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejsza strona internetowa zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym bez ich prawidłowej identyfikacji.

Dokument zaktualizowany w dniu 23.09.2021 r.